Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
01:24:09
HomeΤο Σχολείο μαςΩρολόγιο Πρόγραμμα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

* ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Επιλέξτε πρωτα την ΤΑΞΗ για την οποια ενδιαφερεστε να δειτε το προγραμμα. 

ΤΑΞΗΙσχυει απόΩΡΕΣΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α102-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α102-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α102-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α102-02-1510.00 -10.45ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΑΦΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
Α102-02-1510.45 -11.30ΑΓΓΛΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΘΑ
Α102-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α102-02-1511.45 -12.25Ε.Ζ.ΜΕΛΕΤΗΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΕ.Ζ. *
Α102-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α102-02-1512.35 -13.15ΦΑΦΙΛΑΝ**ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗ
Α102-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α102-02-1513.25 -14.00ΜΟΥΣΙΚΗΕ.Ζ.Τ Π ΕΦΑΕ.Ζ.
Α202-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α202-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Α202-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α202-02-1510.00 -10.45Τ Π ΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
Α202-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α202-02-1510.45 -11.30ΜΕΛΕΤΗΕΙΚΑΣΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΕΙΚΑΣΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗ
Α202-02-1511.45 -12.25ΦΑΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΜΕΛΕΤΗ
Α202-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α202-02-1512.35 -13.15Ε.Ζ.ΜΕΛΕΤΗΕ.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑΦΑ
Α202-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Α202-02-1513.25 -14.00ΘΑΦΑΦΑΕ.Ζ.Ε.Ζ.
Β102-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
Β102-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β102-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β102-02-1510.00 -10.45ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΙΛΑΝΑΓ*ΜΕΛΕΤΗ
Β102-02-1510.45 -11.30ΦΑΦΑΦΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
Β102-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β102-02-1511.45 -12.25ΜΟΥΣΙΚΗΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΕΙΚΑΣΤΙΚΑΦΑ
Β102-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β102-02-1512.35 -13.15Ε.Ζ.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗΕ.Ζ.Ε.Ζ.
Β102-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β102-02-1513.25 -14.00Τ Π ΕΑΓΓΛΙΚΑΕ.Ζ.ΜΕΛΕΤΗΘΑ
Β202-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Β202-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
Β202-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β202-02-1510.00 -10.45ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
Β202-02-1510.45 -11.30Τ Π ΕΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΦΑΜΕΛΕΤΗ
Β202-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β202-02-1511.45 -12.25ΜΕΛΕΤΗΕΙΚΑΣΤΙΚΑΦΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗ
Β202-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β202-02-1512.35 -13.15ΜΟΥΣΙΚΗΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ Ε.Ζ.ΜΕΛΕΤΗΕ.Ζ.
Β202-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Β202-02-1513.25 -14.00Ε.Ζ.Ε.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑΘΑΦΑ
Γ102-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ102-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑ
Γ102-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ102-02-1510.00 -10.45ΦΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗΤ Π Ε
Γ102-02-1510.45 -11.30ΜΟΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΦΑΦΑΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Γ102-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ102-02-1511.45 -12.25ΙΣΤΟΡΙΑΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΘΑ
Γ102-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ102-02-1512.35 -13.15Ε.Ζ.ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ*ΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΕ.Ζ.
Γ102-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ102-02-1513.25 -14.00ΑΓΓΛΙΚΑΤ Π ΕΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΕ.Ζ.ΦΑ
Γ202-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ202-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΦΑ
Γ202-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ202-02-1510.00 -10.45ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΦΑ*ΜΟΥΣΙΚΗ
Γ202-02-1510.45 -11.30ΦΑΜΕΛΕΤΗΤ Π ΕΘΑΙΣΤΟΡΙΑ
Γ202-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ202-02-1511.45 -12.25ΑΓΓΛΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΦΑΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑ
Γ202-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ202-02-1512.35 -13.15ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΤ Π ΕΜΕΛΕΤΗ
Γ202-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Γ202-02-1513.25 -14.00Ε.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑΕ.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑΕ.Ζ.
Δ102-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ102-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑΓΛΩΣΣΑ
Δ102-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ102-02-1510.00 -10.45ΜΟΥΣΙΚΗΕΙΚΑΣΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΑΜΕΛΕΤΗ
Δ102-02-1510.45 -11.30ΙΣΤΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΦΑ
Δ102-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ102-02-1511.45 -12.25ΘΑΜΕΛΕΤΗΤ Π ΕΕ.Ζ. *ΑΓΓΛΙΚΑ
Δ102-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ102-02-1512.35 -13.15ΑΓΓΛΙΚΑΦΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΕ.Ζ.
Δ102-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ102-02-1513.25 -14.00Ε.Ζ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΑΑΓΓΛΙΚΑΤ Π Ε
Δ202-02-1508.10 - 09.55ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Δ202-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗ
Δ202-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ202-02-1510.00 -10.45ΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΕΛΕΤΗ
Δ202-02-1510.45 -11.30ΘΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΦΑΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ202-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ202-02-1511.45 -12.25ΑΓΓΛΙΚΑΤ Π ΕΙΣΤΟΡΙΑΦΑΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Δ202-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ202-02-1512.35 -13.15Ε.Ζ.ΙΣΤΟΡΙΑΤ Π ΕΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΑ
Δ202-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ202-02-1513.25 -14.00ΦΑΕ.Ζ.ΜΕΛΕΤΗΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕ.Ζ.
Δ302-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
Δ302-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΦΑΦΑΓΛΩΣΣΑ
Δ302-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ302-02-1510.00 -10.45ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΤ Π ΕΘΑ
Δ302-02-1510.45 -11.30ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΜΕΛΕΤΗΓΛΩΣΣΑΙΣΤΟΡΙΑ
Δ302-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ302-02-1511.45 -12.25ΦΑΦΑΕ.Ζ.ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΤ Π Ε
Δ302-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ302-02-1512.35 -13.15ΜΕΛΕΤΗΜΕΛΕΤΗΑΓΓΛΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Δ302-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Δ302-02-1513.25 -14.00ΑΓΓΛΙΚΑΕ.Ζ.ΜΟΥΣΙΚΗΕ.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑ
Ε102-02-1508.10 - 09.55ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
Ε102-02-1509.55 - 09.40ΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
Ε102-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε102-02-1510.00 -10.45ΓΑΛΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε102-02-1510.45 -11.30ΑΓΓΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΦΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑ
Ε102-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε102-02-1511.45 -12.25ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΙΣΤΟΡΙΑΓΑΛΛΙΚΑΦΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε102-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε102-02-1512.35 -13.15ΘΑΦΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΤ Π Ε
Ε102-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε102-02-1513.25 -14.00ΚΟΙΝ. ΑΓΩΓΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΕ.Ζ.Τ Π ΕΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Ε202-02-1508.10 - 09.55ΜΟΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
Ε202-02-1509.55 - 09.40Τ Π ΕΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑ
Ε202-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε202-02-1510.00 -10.45ΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΦΑ
Ε202-02-1510.45 -11.30ΙΣΤΟΡΙΑΦΑΓΑΛΛΙΚΑΘΑΤ Π Ε
Ε202-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε202-02-1511.45 -12.25ΓΑΛΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗΑΓΓΛΙΚΑΚΟΙΝ. ΑΓΩΓΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Ε202-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε202-02-1512.35 -13.15ΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ε202-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Ε202-02-1513.25 -14.00ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΕ.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ102-02-1508.10 - 09.55ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ102-02-1509.55 - 09.40ΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ102-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ102-02-1510.00 -10.45ΑΓΓΛΙΚΑΤ Π ΕΜΟΥΣΙΚΗΦΥΣΙΚΗΦΑ
ΣΤ102-02-1510.45 -11.30ΓΑΛΛΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤ Π ΕΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ102-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ102-02-1511.45 -12.25ΙΣΤΟΡΙΑΦΥΣΙΚΗΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΘΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΤ102-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ102-02-1512.35 -13.15ΦΑΑΓΓΛΙΚΑΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ102-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ102-02-1513.25 -14.00ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΕ.Ζ.ΑΓΓΛΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤ202-02-1508.10 - 09.55ΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ202-02-1509.55 - 09.40ΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗΓΛΩΣΣΑΦΥΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΣΤ202-02-1509.40 - 10.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ202-02-1510.00 -10.45ΦΑΙΣΤΟΡΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΕΙΚΑΣΤΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤ202-02-1510.45 -11.30ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΤ Π ΕΑΓΓΛΙΚΑΑΓΓΛΙΚΑΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤ202-02-1511.30 -11.45ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ202-02-1511.45 -12.25Τ Π ΕΑΓΓΛΙΚΑΦΥΣΙΚΗΓΕΩΓΡΑΦΙΑΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
ΣΤ202-02-1512.25 -12.35ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ202-02-1512.35 -13.15ΓΑΛΛΙΚΑΓΕΩΓΡΑΦΙΑΚΟΙΝ. ΑΓΩΓΗ ΘΑΕ.Ζ.
ΣΤ202-02-1513.15 -14.00ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΣΤ202-02-1513.25 -14.00ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΦΑΓΑΛΛΙΚΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΜΟΥΣΙΚΗ

 

Files:
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α1 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 14:32 File Size 53.5 KB Download 894 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α2 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 14:58 File Size 51 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR093 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β1 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:21 File Size 51.5 KB Download 927 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β2 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:24 File Size 51 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR042 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ1 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:25 File Size 52.5 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR158 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ2 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:25 File Size 54 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR208 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ1 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:26 File Size 52 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR093 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ2 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:27 File Size 52 KB Download 968 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ3 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:28 File Size 51 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR865 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε1 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:28 File Size 53 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR027 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε2 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:29 File Size 54.5 KB Download 954 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ1 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:29 File Size 54 KB Download 967 Download

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ2 HOT
(0 votes)
Date Monday, 13 April 2015 15:30 File Size 54 KB Download 1THOUSANDS_SEPARATOR029 Download

 

Σύνδεση / ΕγγραφήGo to top